Transformatör

Halk arasında trafo olarakda duyduğumuz elektriksel gücü santrallerden normal ve istenen gerilim seviyesine getirmekte kullandığımız, elektrik enerjisini istenen uzaklıklara iletmekte ve hat kapasitesini yükseltmek için üretilen gerilim seviyesini yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim değerlerine indiren veya yükselten elektrik makinalarıdır.  Bilimsel tanım olarak yapacak olursak Transformatörler; alternatif akım elektrik gücünü bir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine değiştiren makinalardır, hareketli ya da dönen mekanizmaları olmadığı için basit yapıdadırlar ve istenilen değişik gerilim değerlerini düşük maliyette sağlarlar.  Gerilim seviyeleri değişim işlemini manyetik endüksiyon yoluyla gerçekleştirir.

Elektromanyetik indüksiyon, değişen bir alana maruz kalmış bir iletkenin üzerindeki potansiyel fark (voltaj) üretimidir. 1829 yılında, Francesco Zantedeschi’nin çalışmalarından beklenen ürünlenimin keşfi 1831 yılında Michael Faraday tarafından yapılmıştır. Bu yasa, transformatörlerin, indüktörlerin ve birçok elektrik motorlarının, Jeneratörlerin ve selenoidlerin çalışma prensibidir.

transformatör
transformatör

Transformatörler nüve ve sargılardan oluşmaktadır. Sargıla arasındaki bağ, nüvede oluşturulan manyetik akı ile gerçekleşir. Elektriksel güç kaynağına bağlanan sargıya primer sargı, yüklere bağlanan sargıya seconder sargı olarak isimlendirilir. Bir transformatör bir devrenin gerilim seviyesini yükseltir ise akımı azaltmak durumundadır. Çünkü transformatörün giriş gücü ile çıkış gücü eşit olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.