Oto Transformatör ile Yol Verme

Asenkron motorların düşük gerilimle başlatılmasında gerekli olan düşük gerilim, bir oto transformatöründen de sağlanabilir. Bu işleme oto trafosu ile yol verme denir. Oto transformatör ile yol verme kumanda devrelerinde bir, iki veya daha çok kademeli oto transformatörleri kullanılır. Oto transformatör­lerinin sargılan düşük gerilimin alınması için kullanıldığı gibi, yol vermede reaktör gibi de kullanılabilirler. Oto transformatörleriyle yapılan yol verme devreleri daha pahalıya mâl olduğu halde, daha randımanlı çalışırlar.

Üç fazlı bir asenkron motora bir kade­meli oto trafosu ile yol verme şeması aşağıda verilmiştir. Böyle bir oto transformatörüyle motora yol verirken, güç devresinde ilk önce (A) kontaktarı kapanır. Kapanan (A) kontakları üç fazlı oto transformatörünü yıldız olarak şebekeye bağlar. Transformatö­rün %65 lik gerilimli orta uçlarına bağlı olan motor, düşük gerilimle yol almağa başlar. Bir süre sonra (A) kontakları açılır ve oto transfor­matörü şebekeden ayırır. Sonra (M) kontakları kapanır. Motor normal şebeke gerilimine bağlanır. Bu devrede ilk önce (A) kontaklarının açıl­ması, sonra (M) kontaklarının kapanması gerekir. Aksi halde oto trans­formatörünün üst yarı sargıları kısa devre olur. Bu sargılardan geçen yüksek değerli akımlar, transformatörün yanmasına neden olur.

Oto Trafosu ile Yol Verme Kumanda Devresi

Oto Transformatör ile Yol Verme
Oto Transformatör ile Yol Verme

 

Yukarıda verilen oto transformatör ile yol verme kumanda şemasında (Başlatma) butonuna basıldığında, (ZR) zaman rölesi enerjilenir. Ani çalışan (ZR) kontağı (Başlatma) butonunu mühürler ve sürekli çalışmayı sağlar. (ZR) zaman rölesiyle birlikte (A) kontaktörü de enerjilenir. Güç devresinde (A) kontakları kapa­nır ve motor düşük gerilimle yol almağa başlar. Bir süre sonra (ZR) zaman rölesinin kapalı kontağı açılır ve açık kontağı kapanır. Böylece (A) kontaktörü devreden çıkar, (M) kontaktörü enerjilenir. Güç devresinde (A) kontaklan açılır. Oto transformatörü devreden ayrılır. (M) kontak­ları kapanır ve motor normal şebeke gerilimine bağlanır. Motorun normal gerilimde çalışması (Durdurma) butonuna basılıncaya kadar devam eder. (A) ve (M) kontaktörlerinin aynı anda beraberce çalışmaları, bu iki kontaktör arasında yapılan elektriksel kilitlemeyle önlenir.  Oto transformatörler ile ayrıca iki kademeli olarakta yol verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.