PLC Bit Logic Kullanımı ve Örnekleri

PLC programlama yaparken çok sık kullanacağımız bit logic elemanlarını, sizlere örnek programları ile çalışma mantıklarını açıklayarak sizlere anlatmaya çalıştık.

Normalde Açık Kontak  ve Normalde Kapalı Kontak

PLC ve klasik kumandada en çok kullanılan kontrol elemanlarıdır. Normalde açık olması fiziksel durumunun 0 olması demektir. Normalde kapalı olması fiziksel durmunun 1 olması demektir. Bu kontak yardımcı röle aracılığyla ya da direk input olarak aktif edildiğinde eğer normalde açık kontak kullandıysak 1 konumuna geçer ve enerjiyi iletir. Eğer normalde kapalı kontak kullandıysak 0 konumuna geçer ve enerji iletimini durdurur. Adres kısmına direk input bilgileri yazılabilir ya da yardımcı röle adresleri yazılabilir. Yani kontağı bulunan çoğu kontrol elemanının adreslemeleri yapılabilir.

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,T,C

Aşağıda hazırlanmış örnekte I0.0 etiketli giriş normalde kapalı kontak olarak kullanılmıştır. I0.1 etiketli giriş ise normalde açık kontak olarak kullanılmıştır. Sistemin çalışma mantığı olarak I0.0 girişi stop butonu, I0.1 girişi start butonu ve Q0.0 lamba olarak düşünülürse; Start butonuna basıldığında devre iletime geçecek ve lamba yanacaktır bırakıldığında yada Stop butonuna basıldığında ise devrenin enerjisi kesilecek ve lamba sönecektir.

Normalde Açık Kontak ve Normalde Kapalı Kontak
Normalde Açık Kontak ve Normalde Kapalı Kontak

NOT Tersleme

Kendinden önceki lojik durumu tersleyerek iletir.  Sayısal sistem tasarımlarında kullandığımız değil kapısı gibi düşünülebilir.

Aşağıda hazırlanmış örnekte I0.0 etiketli girişten gelen bilgi NOT ile terselenerek Q0.0 bobinine iletilir.

PLC Not Terseleme
PLC Not Terseleme

Çıkış Rölesi (Bobin)

Outputlar normal çıkış röleleridirler. Bobine güç akışı var ise röle set edilir. Bobine herhangi bir güç akışı gelmiyorsa röle 0 konumundadır. Hazırlanan programların çoğu çıkış röleleri üzerinden kontrol edilir. Dikkat etmeniz gereken husus paralel olarak birden fazla çıkış eklenebilir ancak aynı çıkış rölesi birden fazla networkte kullanılamaz.

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M

 

Aşağıda hazırlanmış örnekte normalde açık, normalde kapalı kontaklar ile ilgili yaptığımız örnekteki Q0.0 bobindir. Bobine gelen enerji var ise bobine ait kontaklar değiştirilir. Eğer enerji yoksa kontaklar normal konumunda durmaya devam edecektir.

Çıkış Rölesi (Bobin)
Çıkış Rölesi (Bobin)

Orta Hat Bobini

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M

 

Aşağıda hazırlanmış örnekte normalde açık kontaklar, norlamde kapalı kontak, orta hat bobini ve bobin  kullanılmıştır. Orta hat bobinine kadar olan lojik değer M0.0’da tutulmaktadır. Dikkat ederseniz Q0.0’ın lojik değerini I0.2 belirlemektedir. Bu sebeple M0.0  içindeki değer projede başka yerlerinde de kullanılabilir.

Orta Hat Bobini
Orta Hat Bobini

Reset

Kumanda sistemlerinde kullanılan mühürleme tekniği sürekli çalışmayı sağlamaktadır. PLC’de sürekli çalışmayı sağlamakla için mühürleme tekniği yerine çoğunlukla SET ve RESET komutlar kullanılmaktadır.

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,L,D,T,C

 

Etiketinde belirtilen çıkışı sıfırlamak(resetlemek) için kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekte I0.0 iletime geçtiğinde Q0.0 resetlenecektir.

PLC Reset
PLC Reset

Set

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,L,D

 

Etiketinde belirtilen çıkışı kurmak (set etmek) için kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekte I0.0 iletime geçtiğinde Q0.0 set edilecektir.

PLC Set
PLC Set

RS Reset-Set

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,L,D
R BOOL I,Q,M,L,D
S BOOL I,Q,M,L,D
Q BOOL I,Q,M,L,D

 

Aşağıdaki hazırlanmış örnekte set(S) ve reset(R) girişlerinin ikiside aktif edilirse sistem set olarak işlem görecektir. Sadece R girişi aktif edilirse sistem resetlenecek, sadece S girişi aktif edilirse sistem set edilecektir.

PLC RS (Reset-Set)
PLC RS (Reset-Set)

SR Set-Reset

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,L,D
R BOOL I,Q,M,L,D
S BOOL I,Q,M,L,D
Q BOOL I,Q,M,L,D

 

Aşağıdaki hazırlanmış örnekte set(S) ve reset(R) girişlerinin ikiside aktif edilirse sistem reset olarak işlem görecektir. Sadece R girişi aktif edilirse sistem resetlenecek, sadece S girişi aktif edilirse sistem set edilecektir.

PLC SR (Set-Reset)
PLC SR (Set-Reset)

N Düşen Kenar Tetiklemesi

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,L,D

Aşağıda hazırlanmış örnekte I0.1 pasiften aktif edildiğinde Q0.0 set edilmesi beklenirken M0.2 düşen kenar tetiklemesi sayesinde I0.1 akitiften pasife geçişinde  Q0.0 u set olacaktır.

PLC N (Düşen Kenar Tetiklemesi)
PLC N (Düşen Kenar Tetiklemesi)

P Yükselen Kenar Tetiklemesi

PARAMETRELER Data Tipi Hafıza Bölgesi
<adres> BOOL I,Q,M,L,D

Aşağıda hazırlanmış örnekte I0.1 aktiften pasif edildiğinde Q0.0 resetlenmesi beklenirken M0.1 yükselen kenar tetiklemesi sayesinde I0.1 pasiften aktif geçişinde  Q0.0 resetlenecektir.

PLC P (Yükselen Kenar Tetiklemesi)
PLC P (Yükselen Kenar Tetiklemesi)

PLC Bit Logic Kullanımı ve Örnekleri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.