Yıldız Üçgen Yol Verme Devresi

Üç fazlı asenkron motorlarda yol alma akımını düşürmede en ekonomik yıldız üçgen yol verme yöntemidir. Üç kontaktör ile bir zaman rölesinden oluşan kontaktör kombinasyonudur.

Bir şebekede üçgen bağlı olarak çalışacak üç fazlı bir asenkron motor, yol vermede yıldız bağlanırsa, faz bobinleri 1,73 kat daha az bir gerilimle çalışır. Motorun yol alma akımı yaklaşık olarak üç kat azalır. Yıldız bağlı olan motor düşük gerilimle yol almaya başlar. Yol almanın uygun bir anında, ilk önce motorun faz sargıları arasındaki yıldız bağlantı açılır. Sonra mo­torun faz sargıları üçgen olarak bağlanır. Böylece motor normal gerili­minde çalışmağa devam eder. Ancak bu işlemi gerçekleştirirken sistem çalışır durumda elle yapmak mümkün değildir. Bunun için aşağıdaki gibi Üç fazlı bir asenkron motora otomatik yıl­dız üçgen yol verme kumanda ve güç devresi hazırlanması gerekmektedir.

Yıldız Üçgen Yol Verme Kumanda ve Güç Devresi
Yıldız Üçgen Yol Verme Kumanda ve Güç Devresi

Yıldız üçgen yol verme kumanda devresinde (Başlatma) butonuna basıldığında, (M) ve (λ) kontaktörleri enerjilenir. Güç devresinde (M) ve (λ) kontakları kapanır. Kapanan (λ) kontakları güç devresindeki X, Y, Z sargı uçlarını kısa devre ederler. U, V, W sargı uçları da kapanan (M) kontaklarının üzerinden R, S, T faz­larına bağlanırlar. Böylece motor yıldız bağlı olarak düşük gerilimle yol al­mağa başlar. Kumanda devresinde kapanan (M) kontağı (Başlatma) butonun mühürlenmesini ve sürekli çalışmasını sağlar.  (M) ve (λ) kontaktörleriyle birlikte (ZR) zaman rölesi de enerjilenir. Bir süre sonra (ZR) kontak­larının durumu değişir. (ZR – GA) kontağı açılır ve (λ) kontaktörü dev­reden çıkar. (ZR – GK) kontağı kapanarak (Δ) kontaktörünü enerjilen­dirir. Güç devresinde X, Y, Z sargı uçlarını kısa devre eden (λ) kontaktörünün iki kontağı açılır. Kapanan (Δ) kontakları U sargı ucunu Z sargı ucuna, V sargı ucunu X sargı ucuna, W sargı ucu­nu Y sargı ucuna bağlar. (M) kontakları sürekli olarak kapalı kaldık­larından, (Δ) kontakları kapanınca faz sargılan normal şebeke gerilimi­ne bağlanır. Böylece motor üçgen bağlı olarak normal çalışmağa başlar.

Kumanda devresinde (Δ) kontaktörü enerjilenince, normalde kapalı (Δ) kontağı açılır. Çalışan (ZR) zaman rölesi devreden çıkar ve (ZR -GK) kontağı açılır. (Δ) kontaktörünün sürekli çalışması, kapanan (Δ) mühürleme kontağıyla sağlanır. Normalde kapalı (Δ) ve (λ) kontakları, elektriksel kilitleme görevi yaparlar. Bu kontaklar (λ) ve (Δ) kontaktörlerinin beraber çalışmalarına ve bir kısa devrenin doğmasına engel olur­lar. (Durdurma) butonuna basıldığında, çalışan (M) ve (Δ) kontaktörleri devreden çıkar ve motor durur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.